Výskum, vývoj, analýzy

Experti ENBEE spolupracovali a spolupracujú na významných štúdiach a projektoch pre Európsku komisiu, Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBRD) a pre slovenské inštitúcie so zameraním na implementáciu smernice o EHB na Slovensku, v EU a v tretích krajinách (Moldavsko, Kyrgyzsko)