Energetická hospodárnosť budov

Posudzovanie energetickej hospodárnosti je potrebné pre dva účely:

  1. Navrhovanie nových budov a obnova existujúcich budov
  2. Energetická certifikácia budov

 

 

Od 1.1.2016 platia sprísnené požiadavky na navrhovanie budov z hľadiska energetickej hospodárnosti.
Pre dosiahnutie minimálnych požiadaviek v nových budovách musia byť využívané obnoviteľné zdroje energie, spätné získavanie tepla a ďalšie inovatívne technológie spolu so zvýšenou tepelnou ochranou budov. Potrebná miera využitia inovatívnych riešení, ktoré sú často nákladné je rôzna pre každú budovu a ich potrebu určí len správny výpočet. Správny výpočet je tiež overený v energetickom certifikáte ku kolaudácii budovy, ktorý môže byť spracovaný iným profesistom. Správny výpočet energetickej hospodárnosti budovy je náročný proces, ale môže investorovi ušetriť nemalé finančné prostriedky. ENBEE s.r.o. spracováva v spolupráci s externými projektantmi a architektmi:

  • Projektové energetické hodnotenie budov pre stavebné povolenie
  • Výpočet energetickej hospodárnosti pre energetickú certifikáciu budov