Poradenstvo

ENBEE s.r.o. ponúka poradenstvo v oblasti energetickej hospodárnosti budov so zameraním na:

  • aktuálne požiadavky podľa slovenskej legislatívy a technických noriem
  • legislatívnu a technickú normalizáciu v EU
  • návrh budov spĺňajúcich súčasné požiadavky na energetickú hospodárnosť
  • návrh budov s ohľadom na nákladovú optimálnosť (optimalizácia návrhu)
  • posúdenie hygienických nedostatkov v budovách (plesne, kondenzácia na povrchoch stavebných konštrukcií)

Je zložité orientovať sa v dnešnej legislatíve pre energetickú hospodárnosť budov, ktorá kombinuje požiadavky na návrh, energetickú certifikáciu, hygienické požiadavky a správny konštrukčný návrh nových budov a obnovy existujúcich budov.

ENBEE s.r.o. poskytuje skúsenosti a personálne kapacity na správnu implementáciu týchto požiadaviek pre zmysluplné riešenie.

      experts article