O nás

ENBEE je konzultačná spoločnosť združujúca expertov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti energetickej hospodárnosti budov a implementácie Smernice o energetickej hospodárnosti budov (Smernica 2010/31/EU) na Slovensku a v zahraničí a s tým spojenými službami. Hlavné činnosti sú odborné poradenstvo a výskum v oblasti energetickej hospodárnosti a energetickej efektívnosti budov, poradenstvo pri návrhu ultra nízkoenergetických budov, spolupráca na medzinárodných projektoch zameraných hlavne na technickú a legislatívnu implementáciu Smernice o energetickej hospodárnosti budov. Hlavným cieľom je podpora smerovania energetickej hospodárnosti budov k budovám s takmer nulovou potrebou energie a podpora cieľa EU, implementovať záväzky voči životnému prostrediu a energii budov do reality.

 

Cieľová skupina:
Štátne inštitúcie, investori, developéri, projektanti