Hygienické nedostatky

ENBEE s.r.o. spracováva výpočet teploty na vnútornom povrchu konštrukcií s využitím výpočtu 2D a 3D pre

  • projektové energetické hodnotenie budov pre stavebné povolenie
  • pre posúdenie a stanovenie príčin hygienických nedostatkov (výskyt plesní, kondenzácia na vnútornom povrchu)

 

hygiene     hygiene2